Abg Jib Dalam Harian Metro – Berniaga sejak di bangku sekolah