7 PERKARA ANDA DAPAT DALAM INTENSIF MOMENTUM PEMASARAN INTERNET (IMPI)